EN-Standard

Beteckning Svensk Titel
EN 1171 Rörledningsarmatur – Stängventiler – Slidventiler av gjutjärn
EN 12288 Rörledningsarmatur – Industriventiler – Slidventiler av kopparlegering
EN 12334 Industriventiler – Backventiler av gjutjärn
EN 12334 AC Industriventiler – Backventiler av gjutjärn
EN 12334-A1 Industriventiler – Backventiler av gjutjärn
EN 12567 Rörledningsarmatur – Industriventiler – Huvudavstängningsventil för flytande naturgas –
Specifikation över användningsområde och lämpliga verifieringsprov
EN 12569 Rörledningsarmatur – Industriventiler – Ventiler för kemisk och petrokemisk processindustri – Krav och provning
EN 12569 AC Rörledningsarmatur – Industriventiler – Ventiler för kemisk och petrokemisk processindustri – Krav och provning
EN 12570 Rörledningsarmatur – Industriventiler – Tillåtet vridmoment vid handmanövrering
EN 13397 Rörledningsarmatur – Industriventiler – Membranventiler av metalliska material
EN 13709 Rörledningsarmatur – Industriventiler – Kägelventiler av stål – Stängventiler och stängbara backventiler
EN 13789 Rörledningsarmatur – Industriventiler – Kägelventiler av gjutjärn
EN 14341 2006 Industriventiler – Backventiler av stål
EN 1984 Rörledningsarmatur – Industriventiler; Kilslidsventiler av stål
EN 26553 Rörledningsarmatur – Automatiska ångfällor – Märkning
EN 26554 Rörledningsarmatur – Automatiska ångfällor med flänsar – Bygglängder
EN 26704 Rörledningsarmatur – Automatiska ångfällor – Klassificering
EN 26948 Rörledningsarmatur – Automatiska ångfällor – Produktionskontroll och funktionsprovning
EN 27841 Rörledningsarmatur – Automatiska ångfällor – Bestämning av ångförluster – Provningsmetoder
EN 27842 Rörledningsarmatur – Automatiska ångfällor – Bestämning av flödeskapacitet – Provningsmetoder
EN 593 Rörledningsarmatur – Industriventiler – Vridspjällsventiler
EN ISO 10434 Slidventiler av stål med fastskruvad överdel, för petroleum-, petrokemisk och närliggande industri
EN ISO 16135 Industriventiler – Kulventiler av termoplast (ISO 13135;2006)
EN ISO 16136 Industriventiler – Vridspjällsventiler av termoplast (ISO 13136;2006)
EN ISO 16137 Industriventiler – Backventiler av termoplast (ISO 13137;2006)
EN ISO 16138 Industriventiler – Membranventiler av termoplast (ISO 13138;2006)
EN ISO 16139 Industriventiler – Kilslidsventiler av termoplast (ISO 13139;2006)
EN 1983 – 2006 Rörledningsarmatur – Industriventiler – Kulventiler av stål
EN ISO 17292 Industriventiler – Kulventiler av metalliska material för pteroleum-, petrokemisk- och liknande industri
EN ISO 21787 Industriventiler – Kägelventiler av termoplast (ISO 21787;2006)
EN ISO 4126-1 Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 1; Säkerhetsventiler
EN ISO 4126-1/AC:2006 Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 1: Säkerhetsventiler (ISO 4126-1:2004)
EN ISO 4126-2 Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter tillskydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 2 Sprängbleck
EN ISO 4126-2 AC Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter tillskydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 2 Sprängbleck
EN ISO 4126-4 Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 4; Pilotstyrda säkerhetsventiler
EN ISO 4126-5 Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 5; Styrda säkerhetsventiler (CSPRS)
EN ISO 4126-6 Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 6; Utförande, val och installation av sprängbleck
EN ISO 4126-7 Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 7; Gemensamma data