Genomgång av direktiv för tryckbärande anordningar (PED)

Armaturföreningen hade nyligen en kurs där direktivet för tryckbärande anordningar behandlades – du kan ta del av utbildningasmaterial här.