Armatec AB

Armatec utvecklar kundanpassade koncept för flödesteknik inom vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder många olika koncept för bland annat avstängning och automation, styr och reglerteknik, pump- och mätteknik, värmeväxling samt energieffektivisering.

Armatec är ledande i branschen tack vare våra medarbetares breda och djupa tekniska kunskap. Vi samarbetar med entreprenörer och konsulter och våra koncept används både inom  energi- och industrisektorn.