AUMA Scandinavia AB

AUMA Scandinavia har över 50 års erfarenhet som leverantör av elektriska ställdon och servicetjänster till följande marknader: Energi- & Kraftindustri, Vatten & Avlopp, Industri & Marin samt Olja & Gas. Elektriska ställdon har en viktig funktion för styrning och reglering av flöden i rörsystem som ingår i processtekniska anläggningar. Vi har försäljningskontor i Sverige och Danmark samt agenter i Norge och på Island. Huvudkontor, lager, montageverkstad och utbildningscenter är beläget i Malmö, Sverige.

 

  • Adress: Box 9144, 200 39 Malmö
  • Telefon: 040-31 15 50
  • Fax: 040-94 55 15
  • E-post: info@auma.se
  • Webpage: www.auma.se