SAMSON MÄT- OCH REGLERTEKNIK AB

SAMSON-koncernen är en av världens ledande producenter av reglerventiler. Vi har mer än 100 år i branschen och vi erbjuder professionella användare ett av marknadens bredaste sortiment av högkvalitativa industriella ventiler. Vår rådgivning och vår service är lokal och kunskapsintensiv. SAMSON utvecklar, producerar, lagerhåller och säljer produkter och system för styrning och reglering av flöden inom industri och fjärrvärme. SAMSON erbjuder pneumatiska-, självverkande-, och elektriska reglerventiler. Sätes-, kul-, kulsektor-, membran-, vridkägel- och vridspjällventiler. Högtrycksventiler för ång- och turbinanläggningar. Keramiska ventiler för slitande media. Specialventiler för hygieniska och aseptiska anläggningar. Säkerhets- och kondensventiler. Pneumatiska-, elektriska-, elektrohydrauliska- och hydrauliska ställdon. Ventiltillbehör som i/p- omvandlare, regulatorer, gränslägeskontakter, blockreläer, magnetventiler samt analoga och digitala lägesställare. Specialventiler och komponenter för pig-cleaning samt kompletta pig-anläggningar.