Alnab Armatur AB

Kunskap och teknik under ett tak

Alnab är ett handelsföretag som erbjuder tekniskt kvalificerade systemlösningar när det gäller ventiler, manöverdon samt gasanalys.

Sedan starten 1975 har vi vuxit till att bli en av Sveriges ledande leverantörer till processindustrin.
Med stor kunskap om processer och den senaste tekniken kan vi förbättra, förändra, tänka nytt och tänka om för att ge dig en effektivare produktion, förbättrad driftsäkerhet och därmed ökad lönsamhet. Oavsett uppdragets karaktär är vårt mål alltid detsamma – att nå ditt.
Vi företräder tillverkare som är ledande inom sina respektive områden. Alla är valda med omsorg.
Några kriterier vi tittar på är; innovativ konstruktionslösning, gott rykte och driftsäkerhet.