SteamTeam Nordic AB

Vår avsikt är att erbjuda marknaden ett komplett koncept för ånga och kondensat. Genom hög kompetens och mångårig erfarenhet kan vi erbjuda anläggningsanpassade funktionslösningar både teoretiskt och praktiskt – vi anpassar våra lösningar för just ert behov.

SteamTeam Nordic AB, grundades 1993 av personal med tidigare erfarenhet från ångbranschen, och är idag ett väletablerat företag som kan erbjuda de flesta tjänsterna inom området. Förutom armaturförsäljning erbjuder vi även konsultation, installation, service samt kursverksamhet och utbildning inom området ånga – vi sprider kunskapen vidare.

Vår erfarenhet visar att det finns ett stort utrymme för effektivisering och energibesparingar i de flesta ångsystem och därför kan vi tillsammans hitta kostnadsbesparingar i ert ångsystem. På det sättet sparar ni både pengar och bidrar till att värna om miljön.

Vi finns lokalt representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Motala och utför uppdrag åt kunder i hela Sverige såväl som utomlands.