Gemü Armatur AB

Gemü är en ledande tillverkare och leverantör av ventiler för högsta ställda krav. Gemü erbjuder ett brett sortiment av komponenter i system för styrning och reglering av flytande media, gaser och ånga. Bland våra kunder återfinns de ledande inom läkemedels-, process-, kemi-, livsmedels-, och verkstadsindustrin samt vattenbehandling.