Klinger Sverige AB

Klinger Sverige marknadsför och säljer ventiler, kringutrustning till ventiler samt även komponenter för mätning av nivå och flöde. Vi har lång erfarenhet av leveranser gällande ventiler och nivåutrustning till svenska och utländska anläggningar. Klinger Sverige står för Kunskap och kvalitet, Leveranstrygghet och Affärsmässighet.