KSB Sverige AB

KSB Sverige AB är ett av Sveriges ledande företag inom flödesteknik med försäljning och service av
pumpar och ventiler samt tillhörande automatik och reglerutrustning för Industri, Energi, Processindustri
samt VVS och VA. Vi är ett företag i KSB-koncernen */.
Våra produkter kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet, god driftekonomi och servicevänlighet.
Vi finns alltid nära till hands med försäljning och service för den svenska marknaden. Vårt
branschkunnande, lagerhållning, egen serviceorganisation med utbyggt servicenät bidrar till en lång
och säker drift.Vi har egen serviceverksamhet i Göteborg, Örebro, Stockholm, Gävle och Luleå.
Vårt huvudkontor finns i Göteborg.
*/ KSB AG är en världsledande tillverkare av pumpar och ventiler. Med drygt 16 000 anställda i fler än 100 länder finns vi representerade i samtliga världsdelar. Vi har över 130 års erfarenhet inom vårt verksamhetsområde.