PA Ventiler

Vi har ett mycket brett produktprogram av ventiler och tillhörande utrustning, anpassat till industrins applikationsområden. Våra produkter tillverkas i de flesta förekommande material, dimensioner och tryckklasser. Vi kan förse våra produkter med ett flertal olika manöverdon för automatisk manövrering. Det mesta finns på lager, men i samarbete med våra tillverkare kan vi ta fram specialprodukter för udda användningsområden.