SOMAS Instrument AB

SOMAS utvecklar, tillverkar och säljer regler- och avstängningsventiler för processindustrin. Våra kalott-, metalltätande vridspjäll-, kul- och spjällbackventiler tillverkas i rostfritt material eller högre legeringar. Produktsortimentet består dessutom av ett komplett program av pneumatiska ställdon med tillbehör.