IMI Hydronic Engineering AB

IMI Hydronic Engineering’s produkter används för att på ett energieffektivt sätt fördela och balansera värme- och köldmedia för ett bra inneklimat i bostäder och anläggningar. IMI Hydronic Engineeringär världsledande inom manuella injusteringsventiler för vattenburna värme- och kylsystem. I IMI Hydronic Engineering’s produktsortiment ingår även avgasare, expansionskärl, smutsavskiljare, radiatorventiler, stängventiler, rörkopplingar/fördelare, blandningsventiler, shuntgrupper och brandarmatur.