Ventim AB

Ventim AB är ett agenturföretag inom området flödesteknik. Vi ska tillhandahålla ventiler och instrument för avstängning, reglering och styrning av vätskor, gaser och fasta medier för företag inom Energi, Industri, VA och VVS. Hög kvalitet, brett tekniskt kunnande, stor leveranskapacitet samt god leveranssäkerhet är kännetecknande för oss. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

  • Adress: Flygplatsvägen 19, Box 726, 391 27 Kalmar
  • Telefon: 0480-42 91 00
  • Fax: 0480-42 91 20
  • E-post: info@ventim.se
  • Webpage: www.ventim.se